[1]
Д. Дзятко, „Беларуская лінгвістычная транстэрмінаграфія канца XX – пачатку XXI стагоддзя (на матэрыяле руска-беларускіх, беларуска-рускіх і шматмоўных слоўнікаў)”, FLingRos, nr 17, s. 13–28, cze. 2019.