[1]
В. Лухверчык, „Інтэрпрэтацыя гемеронімаў у лінгвістычным дыскурсе”, FLingRos, nr 20, s. 61–71, cze. 2021.