Wierzbiński, J. (2019) „Kategoryzowanie świata a model sieciowy z perspektywy badań Beaty Rycielskiej”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, (18), s. 61–69. doi: 10.18778/1731-8025.18.04.