Wierzbiński, J. (2016) „Wykaz publikacji”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, (12), s. 17–27. doi: 10.18778/1731-8025.12.03.