Лухверчык, В. (2021) „Інтэрпрэтацыя гемеронімаў у лінгвістычным дыскурсе”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, (20), s. 61–71. doi: 10.18778/1731-8025.20.05.