Wierzbiński, J. (2020) „Петр Червинский, Знак и значение. Семантика предсказаний в знамениях, повериях и приметах, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020, ss. 240”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, (19), s. 131–136. doi: 10.18778/1731-8025.19.12.