Дзятко, Дзмітрый. 2019. „Беларуская лінгвістычная транстэрмінаграфія канца XX – пачатку XXI стагоддзя (на матэрыяле руска-беларускіх, беларуска-рускіх і шматмоўных слоўнікаў)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, nr 17 (czerwiec):13-28. https://doi.org/10.18778/1731-8025.17.02.