Wierzbiński, Jarosław. 2016. „Wykaz Publikacji”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, nr 12 (maj):17-27. https://doi.org/10.18778/1731-8025.12.03.