Wierzbiński, Jarosław. 2020. „Петр Червинский, Знак и значение. Семантика предсказаний в знамениях, повериях и приметах, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020, Ss. 240”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, nr 19 (czerwiec):131-36. https://doi.org/10.18778/1731-8025.19.12.