Wierzbiński, J. (2019). Kategoryzowanie świata a model sieciowy z perspektywy badań Beaty Rycielskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, (18), 61–69. https://doi.org/10.18778/1731-8025.18.04