Дзятко, Д. (2019). Беларуская лінгвістычная транстэрмінаграфія канца XX – пачатку XXI стагоддзя (на матэрыяле руска-беларускіх, беларуска-рускіх і шматмоўных слоўнікаў). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, (17), 13–28. https://doi.org/10.18778/1731-8025.17.02