Лухверчык, В. (2021). Інтэрпрэтацыя гемеронімаў у лінгвістычным дыскурсе. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, (20), 61–71. https://doi.org/10.18778/1731-8025.20.05