Wierzbiński, J. (2020). Петр Червинский, Знак и значение. Семантика предсказаний в знамениях, повериях и приметах, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020, ss. 240. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, (19), 131–136. https://doi.org/10.18778/1731-8025.19.12