(1)
Wierzbiński, J. Петр Червинский, Знак и значение. Семантика предсказаний в знамениях, повериях и приметах, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020, Ss. 240. FLingRos 2020, 131-136.