[1]
Wierzbiński, J. 2020. Петр Червинский, Знак и значение. Семантика предсказаний в знамениях, повериях и приметах, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020, ss. 240. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica. 19 (cze. 2020), 131–136. DOI:https://doi.org/10.18778/1731-8025.19.12.