Kowalska, M. „Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego W Pracy Zawodowej I Naukowej Profesor Hanny Tadeusiewicz”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, t. 2, nr 31, grudzień 2020, s. 43-58, doi:10.18778/0860-7435.31.04.