Brzuska-Kępa, A. „«Przestrzenie Literatury Dla młodego Czytelnika Perspektywa Niemiecka I polska» (Oświęcim 19–20 Października 2017)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, t. 1, nr 26, czerwiec 2018, s. 131-6, doi:10.18778/0860-7435.26.09.