Andrysiak, E., i E. Obała. „Ogólnopolska Konferencja Naukowa «Kultura książki W Humanistyce współczesnej» (Wrocław, 23–24 Listopada 2016 r.)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, t. 1, nr 24, czerwiec 2017, s. 171-82, doi:10.18778/0860-7435.24.15.