Kowalska, M. „Biblioteki I Media W Czasie Pandemii COVID-19. Bibliografia Selektywna (od września 2021 Do Marca 2022 Roku)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, t. 1, nr 34, sierpień 2022, s. 139-41, doi:10.18778/0860-7435.34.07.