Kowalska, M. „Biblioteki I Media W Czasie Pandemii COVID-19 Bibliografia Selektywna”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, t. 2, nr 33, grudzień 2021, s. 163-70, doi:10.18778/0860-7435.33.13.