Andrysiak, E., i E. Obała. „Sprawozdanie Z Konferencji «Paweł Hulka-Laskowski – Pisarz, Religioznawca, Bibliofil I pedagog» (Łódź, 29–30 Maja 2015 r.)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, t. 1, nr 22-23, grudzień 2016, s. 203-8, doi:10.18778/0860-7435.22.23.15.