Walczak-Niewiadomska, A. „Spis Prac Licencjackich, Magisterskich, Doktorskich I Habilitacyjnych Z Zakresu Nauki O książce, Informacji Naukowej I czasopiśmiennictwa Wykonanych W Uniwersytecie Łódzkim W Latach 2011–2015”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, t. 1, nr 22-23, grudzień 2016, s. 133-57, doi:10.18778/0860-7435.22.23.09.