Brzuska-Kępa, A., i R. Kępa. „«Zilustrować niewysławialne» – O Obrazach W Filozoficznych Picturebookach Dla Dzieci”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, t. 1, nr 22-23, grudzień 2016, s. 45-64, doi:10.18778/0860-7435.22.23.04.