Brzuska-Kępa, A. „Profesor Jerzy Mikułowski-Pomorski (1937–2020) – Wspomnienie”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, t. 1, nr 32, wrzesień 2021, s. 157-9, doi:10.18778/0860-7435.32.09.