Spodenkiewicz, P. „Polonica dotyczące Wiosny Ludów Z Kolekcji Georga Friedlaendera W Zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, t. 1, nr 32, wrzesień 2021, s. 11-18, doi:10.18778/0860-7435.32.01.