[1]
E. Andrysiak i E. Obała, „Sprawozdanie z konferencji «Paweł Hulka-Laskowski – pisarz, religioznawca, bibliofil i pedagog» (Łódź, 29–30 maja 2015 r.)”, FLib, t. 1, nr 22-23, s. 203–208, grudz. 2016.