[1]
A. Walczak-Niewiadomska, „Spis prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2011–2015”, FLib, t. 1, nr 22-23, s. 133–157, grudz. 2016.