[1]
A. Walczak-Niewiadomska, „Spis prac licencjackich, magisterskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2016–2020”, FLib, t. 1, nr 32, s. 117–133, wrz. 2021.