Kowalska, M. (2020) „Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego w pracy zawodowej i naukowej Profesor Hanny Tadeusiewicz”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 2(31), s. 43–58. doi: 10.18778/0860-7435.31.04.