Obała, E. (2020) „Konferencja naukowa «Kobiety Polsce, Polska kobietom 1918–2019» (Warszawa 19–20 listopada 2019 r.)”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(30), s. 97–109. doi: 10.18778/0860-7435.30.08.