Brzuska-Kępa, A. (2018) „«Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika Perspektywa niemiecka i polska» (Oświęcim 19–20 października 2017)”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(26), s. 131–136. doi: 10.18778/0860-7435.26.09.