Andrysiak, E. i Obała, E. (2017) „Ogólnopolska konferencja naukowa «Kultura książki w humanistyce współczesnej» (Wrocław, 23–24 listopada 2016 r.)”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(24), s. 171–182. doi: 10.18778/0860-7435.24.15.