Kowalska, M. (2022) „Biblioteki i media w czasie pandemii COVID-19. Bibliografia selektywna (od września 2021 do marca 2022 roku)”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(34), s. 139–141. doi: 10.18778/0860-7435.34.07.