Andrysiak, E. i Obała, E. (2016) „Sprawozdanie z konferencji «Paweł Hulka-Laskowski – pisarz, religioznawca, bibliofil i pedagog» (Łódź, 29–30 maja 2015 r.)”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(22-23), s. 203–208. doi: 10.18778/0860-7435.22.23.15.