Kępa, R. (2016) „Jan Muszkowski, Życie książki / edycja krytyczna w opracowaniu Grzegorza Czapnika i Zbigniewa Gruszki ze wstępem Hanny Tadeusiewicz. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015, 476 ss. [Recenzja]”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(22-23), s. 185–193. doi: 10.18778/0860-7435.22.23.13.