Brzuska-Kępa, A. i Kępa, R. (2016) „«Zilustrować niewysławialne» – o obrazach w filozoficznych picturebookach dla dzieci”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(22-23), s. 45–64. doi: 10.18778/0860-7435.22.23.04.