Brzuska-Kępa, A. (2021) „Profesor Jerzy Mikułowski-Pomorski (1937–2020) – wspomnienie”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(32), s. 157–159. doi: 10.18778/0860-7435.32.09.