Kowalska, Marzena. 2020. „Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego W Pracy Zawodowej I Naukowej Profesor Hanny Tadeusiewicz”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2 (31):43-58. https://doi.org/10.18778/0860-7435.31.04.