Obała, Ewa. 2020. „Konferencja Naukowa «Kobiety Polsce, Polska Kobietom 1918–2019» (Warszawa 19–20 Listopada 2019 r.)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1 (30):97-109. https://doi.org/10.18778/0860-7435.30.08.