Brzuska-Kępa, Alina. 2018. „«Przestrzenie Literatury Dla młodego Czytelnika Perspektywa Niemiecka I polska» (Oświęcim 19–20 Października 2017)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1 (26):131-36. https://doi.org/10.18778/0860-7435.26.09.