Andrysiak, Ewa, i Ewa Obała. 2017. „Ogólnopolska Konferencja Naukowa «Kultura książki W Humanistyce współczesnej» (Wrocław, 23–24 Listopada 2016 r.)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1 (24):171-82. https://doi.org/10.18778/0860-7435.24.15.