Andrysiak, Ewa, i Ewa Obała. 2016. „Sprawozdanie Z Konferencji «Paweł Hulka-Laskowski – Pisarz, Religioznawca, Bibliofil I pedagog» (Łódź, 29–30 Maja 2015 r.)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1 (22-23):203-8. https://doi.org/10.18778/0860-7435.22.23.15.