Walczak-Niewiadomska, Agata. 2016. „Spis Prac Licencjackich, Magisterskich, Doktorskich I Habilitacyjnych Z Zakresu Nauki O książce, Informacji Naukowej I czasopiśmiennictwa Wykonanych W Uniwersytecie Łódzkim W Latach 2011–2015”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1 (22-23):133-57. https://doi.org/10.18778/0860-7435.22.23.09.