Wojciechowska, Maja, i Marta Zielińska. 2021. „Rola książki Regionalnej I Turystycznej W Promocji Regionu Na przykładzie Grudziądza”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1 (32):19-42. https://doi.org/10.18778/0860-7435.32.02.