BRZUSKA-KĘPA, A.; KĘPA, R. „Zilustrować niewysławialne” – o obrazach w filozoficznych picturebookach dla dzieci. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, [S. l.], v. 1, n. 22-23, p. 45–64, 2016. DOI: 10.18778/0860-7435.22.23.04. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/1086. Acesso em: 28 cze. 2022.