Kowalska, M. (2020). Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego w pracy zawodowej i naukowej Profesor Hanny Tadeusiewicz. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 2(31), 43–58. https://doi.org/10.18778/0860-7435.31.04