Obała, E. (2020). Konferencja naukowa „Kobiety Polsce, Polska kobietom 1918–2019” (Warszawa 19–20 listopada 2019 r.). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(30), 97–109. https://doi.org/10.18778/0860-7435.30.08