Brzuska-Kępa, A. (2018). „Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika Perspektywa niemiecka i polska” (Oświęcim 19–20 października 2017). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(26), 131–136. https://doi.org/10.18778/0860-7435.26.09