Andrysiak, E., & Obała, E. (2017). Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura książki w humanistyce współczesnej” (Wrocław, 23–24 listopada 2016 r.). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(24), 171–182. https://doi.org/10.18778/0860-7435.24.15