Kowalska, M. (2022). Konferencje i szkolenia online zorganizowane w Polsce w czasie pandemii COVID-19 – wybór (od listopada 2021 do marca 2022 roku). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(34), 143–152. https://doi.org/10.18778/0860-7435.34.08